สารเคมีในภาคอุสาหกรรม

โครงการยกระดับการจัดการสารเคมีและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในภาคอุสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล

การซ่อมแซมการรั่วซึมของโครงสร้างด้วยวิธีการยิงโพลียูรีเทนโฟม (PU foam injection grout)