ผลิตภัณฑ์ฉีดซ่อมรอยร้าวด้วยเรซิ่น
บริษัท เคลฟคอน (ประเทศไทย) จำกัด
การเกินรอยร้าวต่างๆของคอนกรีต อาจเกิดได้หลายปัจจัย เช่น เกิดการชำรุดตามการเวลา การเคลื่อนตัวของชั้นดินใต้คอนกรีต หรือการผสมคอนกรีตที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น การซ่อมรอยร้าวพื้นคอนกรีต ถือเป็นงานที่ละเอียดอ่อน ควรใช้วิธีการซ่อมแซมโดยที่ไม่ต้องตัดหรือเจาะเข้าไปในโครงสร้าง