น้ำยาทาแบบคอนกรีต
บริษัท เคลฟคอน (ประเทศไทย) จำกัด
น้ำยาทาแบบคอนกรีต หรือน้ำมันที่ช่วยให้การเทคอนกรีตไม่ติดแบบ สามารถถอดแบบได้ง่าย และการถอดแบบคอนกรีตมีพื้นผิวที่เรียบสวยงาม ช่วยลดฟองอากาศที่อาจเกิดขึ้น และแบบอยู่ในสภาพเดิมสามารถใช้ครั้งต่อไปได้