ผลิตภัณฑ์งานระบบกันซึม
บริษัท เคลฟคอน (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตภัณฑ์ระบบกันซึม ที่ครอบคลุมและดูแลอาคารทั้งระดับใต้ดินจนถึงหลังคาดาดฟ้า ทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดยมีการเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงที่มีความหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสภาพพื้นที่อาคาร