ยางบวมน้ำ
บริษัท เคลฟคอน (ประเทศไทย) จำกัด
ยางบวมน้ำ เป็นวัสดุกันซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีต หรือที่เรียกว่าวอเตอร์สต๊อป(Waterstop) ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้สำหรับการปิดผนึกในการก่อสร้างที่สัมผัสกับน้ำ โดยเมื่อยางบวมน้ำสัมผัสกับน้ำ จะเกิดการขยายตัวขึ้น เพื่ออุดช่องว่างหรือโพร่งต่างๆ ที่มีโอกาสในการรั่วซึม หรือบริเวณรอยต่อต่างๆ