กาวและวัสดุเชื่อมประสาน
บริษัท เคลฟคอน (ประเทศไทย) จำกัด
กาวยึดติดและเชื่อมประสาน สามารถยืดวัสดุให้ติดกัน การประสานเนื้อวัสดุต่างด้วยการทากาวบนพื้นผิวของวัสดุจากนั้นกดวัสดุเข้าด้วยกัน หลังจากวัตถุทั้งสองแข็งและติดเข้าด้วยกัน จะทำให้การรับน้ำหนัก แรงเค้นและการเคลื่อนตัวถูกถ่ายทอดโดยตรง