ระบบกันซึมชั้นใต้ดิน
บริษัท เคลฟคอน (ประเทศไทย) จำกัด
ระบบกันซึมชั้นใต้ดิน มีความสำคัญต่อโครงสร้างเป็นอย่างมาก เพราะชั้นใต้ดินมีความชื้นสูง การเลือกใช้ชนิดของกันซึม ควรมีคุณสมบัติที่ทนทานต่อความชื้นสูง หากกันซึมมีความทนทานน้อย อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการแตกร้าว รั่วซึม และเกิดการพังทลายของโครงสร้างได้