ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ซ่อมแซมคอนกรีต
บริษัท เคลฟคอน (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ซ่อมแซมคอนกรีต ซีเมนต์ซ่อมแซมคอนกรีต ใช้สำหรับซ่อมแซมโครงสร้างที่แตกบิ่น หรือเกิดความเสียหาย และเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างคอนกรีตให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับงานซ่อมทั่วไป หยุดการรั่วซึม