น้ำยาบ่มคอนกรีต
บริษัท เคลฟคอน (ประเทศไทย) จำกัด
น้ำยาบ่มคอนกรีต เป็นสารที่ช่วยไม่ให้เกิดการคายความร้อนในคอนกรีตเร็วเกินไป ใช้ทาหรือฉีดสเปรย์บนผิวคอนกรีตหรือปูนทรายที่เทใหม่ ลดการหดตัวหรือแตกร้าวจากการสูญเสียน้ำ ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของพื้นผิว ลดฝุ่นจากผิวหน้าคอนกรีต เหมาะสำหรับบ่มคอนกรีตทั่วไป