น้ำยากันซึมกันตะไคร่
บริษัท เคลฟคอน (ประเทศไทย) จำกัด