ผลิตภัณฑ์อีพ๊อกซี่สำหรับงานซ่อมและเจาะเสียบเหล็ก
บริษัท เคลฟคอน (ประเทศไทย) จำกัด