การซ่อมแซมการรั่วซึมของโครงสร้างด้วยวิธีการยิงโพลียูรีเทนโฟม (PU foam injection grout)